Happiness Connects ความสุขเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน

ให้ความสุขเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน ในงาน ‘สัปดาห์ความสุขสากล 2024’ Happiness Connects

หลายครั้งการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสุขในชีวิตของตัวเองก็ทำได้ยากกว่าที่คิด ยิ่งในยุคสมัยที่สังคมมีการแข่งขันสูง บางคนอาจกำลังเกิดความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็นคนคิดลบ โทษตัวเอง ไม่มีความสุข  แต่จริงๆ แล้ว ยังมีความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด ซึ่งเราอาจเผลอมองข้ามไปจนลืมมีความสุข

ในโอกาส “วันความสุขสากล” หรือ International Day of Happiness ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี ตามที่องค์การสหประชาชาติประกาศกำหนดไว้ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา จึงอยากชวนทุกคนมาลองสำรวจความสุขในระดับจิตวิญญาณ ร่วมใจฟูไปด้วยกัน ในงาน “สัปดาห์ความสุขสากล 2024” ภายใต้แนวคิด Happiness Connects : ความสุขที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน เปรียบเหมือนการเห็นตัวเอง ยอมรับตัวเอง และรับเอาความสุขที่เกิดขึ้นจากภายใน

มาร่วมออกเดินทางฮีลใจไปบน 8 เส้นทางความสุข ได้แก่ ความสุขจากความสัมพันธ์ ความสุขจากการทำงานจิตอาสา ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ ความสุขจากการเรียนรู้ ความสุขจากการทำงาน ความสุขจากการเคลื่อนไหว ความสุขจากการทำงานศิลปะ และความสุขจากการภาวนา

สำหรับงาน “สัปดาห์ความสุขสากล 2024” ในปีนี้ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ธนาคารจิตอาสาและความสุขประเทศไทย, ชีวามิตร, ศูนย์ความรู้สุขภาวะทางปัญญา, Peaceful Death โดย ชุมชนกรุณา, หยั่งรากจิตตปัญญา โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, ก่อการครู โดย คณะวิทยาการการเรียนรู้ฯ มธ. , ฉลาดทำบุญ โดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาฯ, อาสาคืนถิ่น และพลเมืองอาสา โดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, We Oneness โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน, Happy Growth, ค่ายสารคดี, หอจดหมายเหตุ, Inner Development Growth, สร้างสุขด้วยสติ Mindful Psychology และผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ได้ออกแบบมาในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายมาฮีลใจให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เข้าถึงและสัมผัสความสุขด้วยประสบการณ์ตรงของเราเองที่จะช่วยให้เราได้เห็นตัวเอง ยอมรับตัวเอง และรับเอาความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในได้มากขึ้น

จัดเต็มกว่า 50 กิจกรรม กระจายพื้นที่ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ทั้งฟังเสวนา ชมนิทรรศการ สัมผัสเสียงดนตรี เดินชมธรรมชาติ  ไปจนถึงทำกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมาย ตลอดช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2567 รวมถึงยังมีแคมเปญร่วมสนุกออนไลน์ให้ได้ร่วมโหวตเส้นทางความสุขที่ Connect กับเรามากที่สุดเพื่อรับของที่ระลึกน่ารักๆ อีกด้วย

ใครคิดถึงกิจกรรมฮีลใจดีๆ บอกเลยว่าไม่ควรพลาด ที่จะมาร่วมใจฟูไปด้วยกันนะ แล้วพบกันในงานสัปดาห์ความสุขสากล 2024 Happiness Connects วันที่ 20 มี.ค.– 4 เม.ย. นี้ 

Happiness Connect