ความสุขจากความสัมพันธ์

เพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือเส้นทางแห่งความสุข และช่วยชลอความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้

เส้นทางความสุขนี้ เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนรอบตัว และแบบฝึกหัดมากมายให้เราได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เช่นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ที่นอกจากจะทำให้เราพร้อมรับ "ฟังคนรอบข้าง" ยังทำให้เรา "ฟังตัวเอง" เป็น เป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมในเส้นทางนี้ ที่ช่วยสร้าง "พื้นที่ความสุขในทุกความสัมพันธ์"

กิจกรรมสร้างสุขผ่านเส้นทางความสุขจากความสัมพันธ์

ฟังสร้างสุข on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13:00-16:00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
ปันกันอิ่ม การให้
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
เครื่องมือในการช่วยเหลือคนลำบากหรือเดือดร้อน
ปลูกชุมชนกรุณา on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00-16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
Happiness Connect