ความสุขจากงานจิตอาสา

ความสุขจากการทำงานจิตอาสาเป็นความสุขที่ช่วยให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น โดยผลสำรวจของ UnitedHealth Group ของสหรัฐฯ พบว่า การทำงานอาสาสมัคร นอกจากจะสร้างสังคมให้น่าอยู่แล้ว ยังทำให้อาสาสมัครมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น และมีสุขภาพดีตามไปด้วย

เส้นทางความสุขจากการทำงานจิตอาสา จะทำให้เราเข้าใจความหมายของจิตอาสาว่าเป็นใจที่นึกถึงผู้อื่น เป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง โดยเส้นทางนี้มีกิจกรรมงานอาสาหลากรูปแบบให้เลือกทำตามที่คุณชื่นชอบ ตั้งแต่ ลองทำแบบทดสอบงานอาสาที่ใช่บนออนไลน์ ในระบบธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com หรือจะลองไปทำอาสาระยะยาว กับการเป็นอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาฯ  หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาคืนศุกร์ ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่จะพาทุกคนเดินทางไปรู้จักอาสาคืนถิ่น กับความสุขในการทำงานชุมชน ฯลฯ บางทีการได้ลงมือทำด้วยตัวเอง จะทำให้เราค้นพบตัวเองและความสุขได้มากขึ้น

กิจกรรมสร้างสุขผ่านเส้นทางความสุขจากงานจิตอาสา

อาสาดูแลเพื่อนสัตว์เดรัจฉาน on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
08.00 - 15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกเพื่อสมัครร่วมกิจกรรม
ธนาคารจิตอาสา online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
ค้นหางานอาสาสมัคร
อาสานำสุขแฟร์ (Happiness Volunteer Fair) on-site
วันที่จัดงาน
9, 16, 30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
-
สถานที่จัด
ผู้จัด
ปิดเทอมสร้างสุข on-site
วันที่จัดงาน
2-31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09:00-17:00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
อาสาคืนศุกร์ online
วันที่จัดงาน
22 และ 24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
18.00-20.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
อาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล งานอาสาระยะยาว
วันที่จัดงาน
1-31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
06.45-12.00 น.
สถานที่จัด
โรงพยาบาล 6 แห่ง
ผู้จัด
กิจกรรมนี้ต้องทำไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง/เดือน
Real Life Real Image : Fellowship of Homeless People on-site
วันที่จัดงาน
26 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
16.00-18.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
อาสาชีวามิตร รุ่นที่ 1 online
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
14.00-16.00น.
สถานที่จัด
online
ผู้จัด
เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะกลุ่มอาสาชีวามิตร
แบบทดสอบงานอาสาที่ใช่ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
ทำ quiz เพื่อค้นพบว่างานอาสาอะไรเหมาะกับเรา
Happiness Connect