ความสุขจากการเรียนรู้

การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าใจเนื้อหา หรือได้รู้เรื่องแปลกใหม่จนทำให้โลกของเรากว้างใหญ่ขึ้นเท่านั้น แต่เมื่อเราเปิดใจให้กับเรื่องที่ไม่คุ้นเคย วางใจให้ตัวเองได้ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำ เราจะพบความสุขในตัวเราจากการเรียนรู้

เส้นทางความสุขจากการเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้สึก และบนเส้นทางการเรียนรู้ มีอะไรมากมายให้เราได้ตระหนัก ว่าความผิดหวัง เสียใจ หรือความผิดพลาดในวันนี้ ก็อาจมีมุมของความสุขเจือปนอยู่ก็ได้ ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้ มากกว่านั้นทำให้เราตระหนักได้ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ การเรียนรู้จึงมอบความอ่อนน้อมถ่อมตน การยอมรับความผิดพลาด ยอมรับข้อจำกัดและความไม่รู้ของตัวเรา สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นมาก

กิจกรรมสร้างสุขผ่านเส้นทางความสุขจากการเรียนรู้

เรื่องเล่าความสุข 8 ช่องทาง online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
คลิกเพื่ออ่านบทความ
บทความ “สุขภาวะทางวัตถุ vs สุขภาวะทางปัญญา” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
อ่านบทความ
บทความ “สุขภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
อ่านบทความ
Board game of Happiness on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00 - 12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
บอร์ดเกมส์ที่ we oneness กำลังพัฒนาอยู่ คลิกดูรายละเอียด
Spiritual Influencer Talk on-site
วันที่จัดงาน
29 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
12.00-16.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน Spiritual health ของคนรุ่นใหม่ คลิกดูรายละเอียด
ซาเทียร์ ขั้นพื้นฐาน แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน on-site
วันที่จัดงาน
5-9 เมษายน 2567
เวลาจัดงาน
09.00-17.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
จิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ศูนย์การเรียนรู้จิตวิทยาสติ ภาคใต้ on-site
วันที่จัดงาน
9 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00-15.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
โครงการจิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ศูนย์การเรียนรู้จิตวิทยาสติ ภาคเหนือ on-site
วันที่จัดงาน
29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาจัดงาน
09.00-15.30 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
โครงการจิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน
สุขสัญจร online: New Normal ครั้งที่ 4 New Normal คือวิถีภายในซึ่งเป็นชีวิตวิถีใหม่ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
สุขสัญจร online : New Normal ครั้งที่ 3 ยิ่งต่อต้านยิ่งคงอยู่ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
สุขสัญจร online: New Normal ครั้งที่ 2 “New Normal มีคุณค่าอย่างไร” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
สุขสัญจร online : New Normal ครั้งที่ 1 online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
เวทีจิตตปัญญาเสวนา “ความสุขง่าย ๆ เกิดขึ้นได้ในทุกวัน” online
วันที่จัดงาน
20 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
18.00 -20.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
ครูปล่อยแสง ปี 5 : แตกต่างอย่าง Cool on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00-16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
โมโนโนะอาวาเระ สุข-เศร้าคือเงาของกันและกัน on-site
คลิกดูรายละเอียด
เขียนสมุดเบาใจออนไลน์ Website
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
Tea & Talk about Death ล้อมวงจิบชา สบตากับความตาย on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13.00 - 15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
สัปดาห์ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
นำเสนอ content และกิจกรรมที่ชวนทุกคนมามีส่วนร่วม
ชีวามิตร + เมืองไทย Smile club on-site
วันที่จัดงาน
23-24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00 - 20.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile club
Happiness Connect