ความสุขจากการทำงาน

คุณทำงานเพื่ออะไร?
แน่นอนว่าคำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคน แต่ไม่ว่าคุณจะได้คำตอบว่าอย่างไร เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนปรารถนานั่นก็คือ “ความสุขจากการทำงาน” บ่อยครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าการงานทำให้เราเครียดและเบื่อหน่าย สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเพราะคุณไม่มีความสุขเมื่ออยู่ที่ทำงาน หรือไม่ชอบงานที่ทำ จึงทำให้หมดไฟในการทำงาน
 
แต่แท้ที่จริงแล้วการงานคือคุณค่าที่เราสร้าง การทำงานเป็นรูปธรรมที่เรากำลังสร้างสรรค์ให้แก่โลก ถ้าเราได้เห็นว่างานของเรากำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทำให้หลายชีวิตมีความสุขมากขึ้น เราก็จะกลับมาชื่นชมกับงานตรงหน้า และรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ โลกกำลังดีขึ้นเพราะงานที่เราทำ ซึ่งกิจกรรมในเส้นทางนี้จะชวนให้คุณได้กลับมาหยุดพัก และอาจได้เห็นมุมมองในการทำงานใหม่ๆ ให้คุณได้กลับมามีความสุขในการทำงานอีกครั้ง

กิจกรรมสร้างสุขผ่านเส้นทางความสุขจากการทำงาน

ค้นพบเพชรในตนสร้างสุขในชีวิต on-site
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
สมัครร่วมกิจกรรม
สร้างสุขในการทำงาน ด้วย People Skills online
วันที่จัดงาน
27 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
19.00 - 20.00 น.
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
facebook live
สร้างสุขในการทำงาน ด้วยการนำชีวิตตนเอง (Self-Leadership) online
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
19.00-20.00 น.
สถานที่จัด
-
ผู้จัด
facebook live
การนำสติเข้าไปเป็นวิถี online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
Happiness Connect