ความสุขจากการภาวนา

การภาวนาไม่ได้หมายถึงการหลับตาทำสมาธิเท่านั้น การภาวนาคือการพากายกับใจมาอยู่ด้วยกัน เราสามารถภาวนาได้เสมอ ทุกที่ ทุกเวลา และภาวนาได้ในทุกกิจกรรมของการใช้ชีวิต แค่เรากลับมาอยู่กับกายและใจของตัวเราเอง  

กิจกรรมบนเส้นทางนี้จะพาทุกคนได้ลองกลับมารับรู้สิ่งที่เป็นอยู่ทั้งในตัวเราและนอกตัวเรา เมื่อเรารับรู้ ยอมรับ และยิ้มได้ จะนำไปสู่ความเบิกบาน ความพึงพอใจ เข้าใจตัวเอง เข้าใจสรรพสิ่ง ทำให้เราเกิดสันติในใจ นี่คือความสุขจากการภาวนาอย่างแท้จริง

กิจกรรมสร้างสุขผ่านเส้นทางความสุขจากการภาวนา

Unlocking Happiness ปลดล็อคความสุข on-site
วันที่จัดงาน
20 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.30 - 12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
ห้องพักใจ online
วันที่จัดงาน
20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
19.30-20.45 น.
สถานที่จัด
Zoom
ผู้จัด
ภาวนาร่วมสมัย
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
31 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
30 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
เรียนรู้ปริศนาธรรม on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
10.00-12.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
เรียนรู้ภาพปริศนาธรรมในสวนโมกข์
สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
เพลินธรรมนำปัญญา ค่ายเด็ก on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
08.00-17.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม on-site
วันที่จัดงาน
23 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
07.00-16.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
ค่ายพัฒนาคุณธรรมด้วยกิจกรรมสติสัมพันธ์ on-site
วันที่จัดงาน
23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาจัดงาน
09.00-15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
MIO
โครงการจิตวิทยาสติเพื่อพัฒนาเยาวชน
เติมสุขปลุกสติ online
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ขั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
อยู่ที่ไหนก็ทำได้
Life Countdown Web Application
วันที่จัดงาน
ทุกวัน
เวลาจัดงาน
24 ชั่วโมง
สถานที่จัด
ผู้จัด
Pick A Rainy Card ดูใจผ่าน “ไพ่ฤดูฝน” on-site
วันที่จัดงาน
24 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
13.00 - 15.00 น.
สถานที่จัด
ผู้จัด
คลิกดูรายละเอียด
Happiness Connect