ความสุขจากงานจิตอาสา

Real Life Real Image : Fellowship of Homeless People

ภาพถ่ายเพื่อการตื่นรู้ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตอน คนไร้บ้านที่ไม่ไร้เพื่อน…

อาสาสมัครช่วยรับของบริจาค หรือบริจาคทุนทรัพย์ ของกินของใช้สำหรับคนไร้บ้าน อาทิ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง ข้าวสารยาสีฟัน ขนมปัง คุกกี้ ยากันยุงแบบซองหรือขวดเปรย์

Happiness Connect