ความสุขจากความสัมพันธ์

ปันกันอิ่ม

“ปันกันอิ่ม” คือ เครื่องมือในการช่วยเหลือคนลำบากหรือเดือดร้อนในสังคมไทยที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากขอเพียงแต่มีจิตใจที่ต้องการแบ่งปันให้กับเพื่อนมุนษย์ที่กำลังเผชิญความทุกข์ยาก ทีมปันกันอิ่มได้สร้างระบบการแบ่งปันด้วยการสนับสนุนให้“คนที่พอมี” ได้จับมือกับ “คนที่มีน้อย” ให้ได้มีโอกาสมาพบกัน ผ่าน “อาหาร 1 มื้อ” ด้วยระบบไลน์แอพพลิเคชั่นสำหรับร้านปันอิ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยี และระบบคูปองสำหรับร้านปันอิ่มแบบ Local ผ่าน “อาสาสานอิ่ม”ที่เข้ามามีบทบาทช่วยดูแล ทั้งหมดเพื่อ“ผู้รับอิ่ม” ที่กำลังลำบาก เดือดร้อน ไม่มีข้าวกินหรือวันนี้ไม่ไหวแล้วสามารถมารับอิ่มได้ทุกวันจนกว่าจะกลับมาพร้อมหรือดูแลตัวเองได้ภาพของการแบ่งปันนี้ คือ ผู้รับอิ่มได้อิ่มท้องแบบไม่ต้องเกรงใจหรือเขินอายเพราะเพื่อนในสังคมได้แบ่งปันไว้ให้แล้ว ดังนั้นหากกำลังลำบากขอให้นึกถึงเรา “ร้านปันกันอิ่ม” และหากวันใดที่ท่านแข็งแรงขึ้นและพอมี จึงกลับมาแบ่งปันสู่คนอื่นๆต่อไป

Happiness Connect